Portfolio

Fundacja Sztuki Świata wspólnie z Miastem Łódź rewitalizuje EC1 na Studio Davida Lyncha

Fundacja Sztuki Świata wspólnie z Miastem Łódź rewitalizuje EC1 na Studio Davida Lyncha

Głównym celem powstałej w 2006 roku Fundacji Sztuki Świata było opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i projektu adaptacji budynku dawnej elektrociepłowni EC1 Wschód na Studio Davida Lyncha. Rok później projekt uzyskał pozwolenie na budowę i dofinansowanie w wysokości 97 milionów PLN z Regionalnego Programu Operacyjnego. W lutym 2007 roku Marek Żydowicz został doradcą Prezydenta Jerzego Kropiwnickiego w tym projekcie. Ideę nowego kształtu dla EC1 – Studia Davida Lyncha stworzyli, tworzący Radę Fundacji Sztuki Świata: David Lynch i Marek Żydowicz. Budowa rozpoczęła się jesienią 2010 roku, równolegle z budową Muzeum Techniki zlokalizowanym w sąsiednich budynkach EC1 Zachód).

Na początku 2007 roku na zaproszenie Fundacji Sztuki Świata odwiedził Łódź światowej sławy urbanista – Rob Krier, który opracował urbanistyczną koncepcją pierwszych 30 hektarów wokół rewitalizowanych na Studio Davida Lyncha i Muzeum Techniki budynków elektrociepłowni EC1. Rob Krier jest luksemburskim architektem, urbanistą, planistą i rzeźbiarzem, jednym z głównych przedstawicieli współczesnej architektury konserwatywnej. W latach 70. był czołowym przedstawicielem postmodernizmu w architekturze. Później, w latach 80. włączył się w powstały w USA ruch Nowego Urbanizmu i Nowego Tradycjonalizmu. Rob Krier odrzuca współczesne podejście do urbanistyki, w którym budynki traktowane są jako oddzielne obiekty w nieograniczonej przestrzeni. W swoich projektach kładzie duży nacisk na kontekst historyczny i przestrzenny miejsca, dążąc do harmonii pomiędzy starym i nowym. Uważa tradycję europejską za niewyczerpane źródło motywów architektonicznych. Krier jest autorem wielu projektów planistycznych w Europie – zwłaszcza w Beneluxie i w Niemczech. Wcześniej projektował w takich miastach jak np. Stuttgart, Amsterdam, Wiedeń, czy Berlin.

Na zlecenie Fundacji Rob Krier opracował idealny masterplan, na którym architekt wskazał, gdzie powinny zostać zlokalizowane, jego zdaniem, poszczególne funkcje Nowego Centrum Łodzi, z wyodrębnieniem placu Katarzyny Kobro przed Studiem Davida Lyncha (EC-1 Wschód) i zlokalizowanymi wokół tegoż placu centrum festiwalowo – kongresowym (wg projektu Franka Gehry'ego), strefą muzeum sztuki, nowym dworcem kolejowym i autobusowym oraz Muzeum Energii (EC-1 Zachód).

Koncepcja Kriera uległa zmianom narzuconym przez łódzkich konsultantów i urbanistów do stanu, który do dzisiaj jest realizowany w Łodzi. Ten przyjęty do realizacji masterplan przedstawia trapezoidalny Rynek, do którego od południa przylega aktualne Narodowe Centrum Filmowe w EC-1 Wschód, Muzeum Energii w EC-1 Zachód oraz od północy podziemny dworzec z budynkami komercyjnymi na powierzchni.

 

Date

22 styczeń 2015

Tags

EC-1 Wschód