Fundacja Sztuki Świata wspiera projekt edukacyjny FILMOPISANIE HISTORII w Centrum Sztuki Współczesnej

Fundacja Sztuki Świata wspiera projekt edukacyjno - warsztatowy pod nazwą FILMOPISANIE HISTORII, realizowany w Centrum Sztuki Filmowej CSW w Toruniu dla młodzieży i studentów. W ramach projektu, w okresie od października 2016 do maja 2017, odbywają się spotkania z ekspertami, a także projekcje i warsztaty filmowe. Podsumowaniem zajęć będzie zaplanowany na czerwiec 2017 roku przegląd i konkurs autorskich wideoesejów stworzonych w ramach projektu.

Celem proponowanych spotkań, projekcji i warsztatów jest kształtowanie u młodych ludzi zdolności do odczytywania i formułowania komunikatów w języku filmu. Uznanie kamery za pióro rejestrujące ruchome, audiowizualne obrazy umożliwia potraktowanie filmu jako wideoeseju, czyli tekstu kultury określającego naszą tożsamość społeczną. Dzisiaj w epoce ogólnodostępności kamer powszechnie wykorzystuje się film do zapisu ludzkiego doświadczenia. Często jednak jest to działanie spontaniczne i przypadkowe, pozbawione autorskiej świadomości i artystycznej intencji. Potrzeba zatem pogłębionej refleksji nad językiem filmu. Umiejętność filmopisania w znacznym stopniu określa dziś bowiem nasze społeczne i kulturowe kompetencje.

Adresatem projektu są osoby w wieku 18-26 lat, młodzież i studenci, którzy pragną zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu humanistyki i sztuki filmowej.  

Projekt finansowany przez:

SZUKAJ