Projekty

ROB KRIER, NA ZLECENIE FUNDACJI SZTUKI ŚWIATA, OPRACOWUJE MARSTERPLAN REWITALIZACJI NOWEGO CENTRUM ŁODZI

ROB KRIER, NA ZLECENIE FUNDACJI SZTUKI ŚWIATA, OPRACOWUJE MARSTERPLAN REWITALIZACJI NOWEGO CENTRUM ŁODZI

W styczniu 2005 roku dyrektor Festiwalu Camerimage – Marek Żydowicz – zaproponował Prezydentowi Miasta Łodzi Jerzemu Kropiwnickiemu utworzenie w dawnej, zdewastowanej elektrociepłowni EC1 Studia Davida Lyncha. Przekonywał, iż jego doświadczenia związane z pozyskiwaniem środków unijnych na budowę Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu, uwieńczone sukcesem, mogą zostać wykorzystane w poszukiwaniu źródeł finansowania tego przedsięwzięcia. Jednocześnie podkreślał, iż realizacja tych inwestycji może dać impuls do rewitalizacji otaczającego dawną elektrociepłownię EC1 (vis-a-vis dworca Łódź Fabryczna) większego obszaru miasta. 

Dwa lata później, 26 stycznia 2007 roku – na zaproszenie Fundacji Sztuki Świata do Łodzi przyjeżdża jeden z najbardziej cenionych europejskich urbanistów – luksemburski architekt Rob Krier. Rozpoczął on tym samym opracowywanie urbanistycznej koncepcji zagospodarowania 90 hektarów wokół rewitalizowanych na Studio Davida Lyncha i Muzeum Techniki budynków elektrociepłowni EC1. Na tych zdewastowanych obszarach pomiędzy ulicami Kilińskiego, Narutowicza, Kopcińskiego i Tuwima ma powstać wizytówka Nowej Łodzi – z nowym centrum kulturalnym miasta obejmującym Studio Davida Lyncha, Muzeum Techniki, Centrum Festiwalowe Camerimage wraz z dworcem podziemnym PKP i PKS wokół nowozaprojektowanego Rynku Katarzyny Kobro.

Dnia 14 lutego 2007 roku pomiędzy Fundacją Sztuki Świata, a miastem Łódź została zawarta umowa darowizny autorskich praw majątkowych do koncepcji urbanistycznej przebudowy centrum Łodzi wykonanej przez Roba Kriera o wartości 20.000,00 euro, które to prawa przysługiwały jej na podstawie umowy z dnia 25 października 2007 roku. Koncepcja ta stanowiła element większego projektu, jakim była rewitalizacja obiektów budowlanych znajdujących się w Łodzi i uczynienie z miasta centrum festiwalowo - kulturalnego. Już dwa miesiące później, 5 kwietnia 2007 – Rob Krier i Fundacja Sztuki Świata przedstawiają masterplan rewitalizacji obszaru 90 ha przy EC1, który ma być fundamentem budowy Nowego Centrum Łodzi.

Kolejnymi działaniami na drodze budowy Nowego Centrum Łodzi było podpisanie 31 lipca 2007 roku umowy przez Polskie Koleje Państwowe S.A., Miasto Łódź oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie nawiązania Partnerstwa w celu uregulowania stanu prawnego terenu Stacji Kolejowej Łódź Fabryczna i realizacji projektu Nowe Centrum Łodzi. Umowa mówi o utworzeniu specjalnej strefy kultury i sztuki, w ścisłym związku z historycznym zespołem EC1 i Stacją Łódź Fabryczna. PKP S.A. i PKP PLK S.A. zobowiązują się do przebudowy Stacji Łódź Fabryczna, która umożliwi jej włączenie do obsługi linii średnicowej, która ma przebiegać pod centrum Łodzi i prowadzić pociągi regionalne i pociągi dużych prędkości. Strony umowy mają podjąć starania o pozyskanie środków finansowych na realizację projektu związanego z zagłębieniem linii kolejowej na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna. Jako podstawę prac planistycznych na terenie Stacji Łódź Fabryczna umowa wskazuje opracowanie urbanistyczne Roba Kriera.

28 sierpnia 2007 roku Rada Miejska w Łodzi przyjmuje Program Nowe Centrum Łodzi. We Wstępie do podjętej wówczas uchwały czytamy: „Obszar Nowe Centrum ma powstać w śródmiejskiej części miasta, obejmującej prawie 90 ha, ograniczonej ulicami J. Tuwima, G. Narutowicza, H. Sienkiewicza oraz S. Kopcińskiego. Do terenu tego należy Dworzec Łódź Fabryczna wraz z jego infrastrukturą i otoczeniem stanowiący miejsce pierwszego kontaktu z miastem dla przybywających do Łodzi. Istotnymi elementami planowanych przekształceń na tym obszarze będą wszelkie przedsięwzięcia dotyczące przeniesienia całej infrastruktury kolejowej dworca pod ziemię oraz stworzenia nowoczesnych rozwiązań związanych z transportem, które zoptymalizują obsługę komunikacyjną tego obszaru”.

Masterplan Roba Kriera, będący nowym urbanistycznym planem zagospodarowania zrujnowanego Śródmieścia, dzięki darowiźnie ze strony Fundacji stał się częścią projektu budowy Nowego Centrum Łodzi. W oparciu o ten plan Urząd Miasta, m.in. przebudował cały układ drogowy w Śródmieściu, wybudował dworzec podziemny PKP i PKS – Łódź Fabryczna (projekt o wartości 1.800.000.000,00 zł również z dotacją unijną) i zrewitalizował dawną elektrociepłownię EC1. Na swoje potrzeby Urząd Miasta zdecydował się na zmiany niniejszego Masterplanu bez konsultacji z jego autorem, czy darczyńcą tj. Fundacją - co spotkało się nawet z protestem ze strony łódzkich urbanistów. 

Rob Krier jest znanym i cenionym luksemburskim architektem o dużym dorobku zawodowym. W latach 70 był czołowym przedstawicielem postmodernizmu w architekturze, później, w latach 80. włączył się w powstały w USA ruch Nowego Urbanizmu i Nowego Tradycjonalizmu. W swoich projektach kładzie duży nacisk na kontekst historyczny i przestrzenny miejsca, dążąc do harmonii pomiędzy starym i nowym. Uważa tradycję europejską za niewyczerpane źródło motywów architektonicznych. Krier stał się znany dzięki książce "Stadtraum" (niem. Przestrzeń miejska) z 1975 roku, w której omawia i krytykuje odbudowę zniszczonych struktur urbanistycznych i proponuje rekonstrukcję tradycyjnych kompozycji przestrzennych. Przedstawia też katalog typologii wnętrz ulic i placów. Rob Krier jest autorem wielu projektów planistycznych w Europie - zwłaszcza w Beneluxie i w Niemczech. Projektował w takich miastach jak np. Stuttgart, Amsterdam, Wiedeń i Berlin.

Date

23 styczeń 2015

Tags

Projekty