Projekty

FUNDACJA SZTUKI ŚWIATA REWITALIZUJE STARĄ ELEKTROCIEPŁOWNIĘ EC1 WSCHÓD NA STUDIO DAVIDA LYNCHA

FUNDACJA SZTUKI ŚWIATA REWITALIZUJE STARĄ ELEKTROCIEPŁOWNIĘ EC1 WSCHÓD NA STUDIO DAVIDA LYNCHA

Głównym projektem, jaki postawiła sobie za cel Fundacja Sztuki Świata było uruchomienie w dawnych budynkach elektrociepłowni EC-1 Wschód w Łodzi Centrum Sztuki Filmowej Davida Lyncha w Łodzi. List intencyjny w sprawie budowy Centrum Sztuki Filmowej podpisano w sierpniu 2005 roku, natomiast dokument powołujący do istnienia Fundację, podpisano w Łodzi 23 stycznia 2006 roku. Fundacja planowała zaadaptować na Centrum budynek dawnej elektrociepłowni EC1 Wschód w Łodzi. Budynek ma prawie sto lat, jest zbudowany z czerwonej cegły, ma powierzchnię kilku tysięcy metrów i wysokość 20 m. W Centrum miało znajdować się studio filmowe Davida Lyncha zajmujące się m. in. postpodukcją muzyki filmowej. Miały się tam znaleźć też studia fotograficzne, graficzne, warsztaty malarskie, taneczne, muzyczne. 

Historia tego projektu zaczęła się 12 sierpnia 2005 roku, kiedy Miasto Łódź przejmuje budynki dawnej elektrociepłowni i podpisuje wraz z Zakładem Elektrociepłowniczym Dalkia SA oraz Fundacją Tumult (organizatorem festiwalu Camerimage) porozumienie o przeznaczeniu budynku dawnej elektrociepłowni EC1 na Studio Davida Lyncha. 24 stycznia 2006 powstaje Fundacja Sztuki Świata, która przejmuje zobowiązania dotyczące rewitalizacji elektrociepłowni i stawia sobie za cel opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego i projektu adaptacji budynku elektrociepłowni EC1 Wschód na Studio Filmowe Davida Lyncha. 

31 maja 2006 roku Rada Miasta Łodzi jednogłośnie zatwierdza sprzedaż z 99% rabatem nieruchomości EC1 Wschód na siedzibę Fundacji Sztuki Świata i Studio Filmowe Davida Lyncha, a 27 listopada 2006 Prezydent Miasta Łodzi, Jerzy Kropiwnicki oraz David Lynch, Marek Żydowicz i Andrzej Walczak podpisują umowę sprzedaży EC1-Wschód. Od tego momentu budynki zabytkowej elektrociepłowni przy ul. Targowej 1/3 stają się własnością Fundacji Sztuki Świata.

Rok później, 30 maja 2007 roku Rada Miejska w Łodzi podejmuje uchwałę, w której wyraża zgodę na realizację projektu pn. „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”. Za przedmiot projektu uchwała uznaje rewitalizację i adaptację na cele kulturalno-artystyczne poprzemysłowych obiektów EC1. Za cel projektu podaje wzmocnienie rangi Łodzi jako istotnego ośrodka kulturalnego o znaczeniu ponadregionalnym oraz stworzenie warunków do rozwoju twórczości filmowej i artystycznej. 9 kwietnia 2008 to data kolejnej uchwały Rady Miejskiej w Łodzi. Rada postanowiła o tym, że z  dniem 15 maja 2008 r. utworzy się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Łódź a Fundacją Sztuki Świata w Łodzi instytucję kultury pod nazwą „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi. Obszarem działalności instytucji stanie się projekt „Rewitalizacji EC1 i jej adaptacji na cele kulturalno-artystyczne” oraz realizacja projektów na obszarze objętym Programem „Nowe Centrum Łodzi”. 14 kwietnia 2008 roku podpisana zostaje umowa pomiędzy Miastem Łódź a Fundacją Sztuki Świata w Łodzi w sprawie utworzenia i prowadzenia instytucji kultury pod nazwą „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.

W lipcu 2009 roku zostaje złożony wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne”. Wnioskodawcą było Miasto Łódź a Partnerem w projekcie Fundacja Sztuki Świata, właściciel nieruchomości EC-1 Wschód, będącej częścią obszaru objętego projektem rewitalizacji. Projekt zostaje pozytywnie oceniony i otrzymuje dofinansowanie.

31 grudnia 2008 wydane zostają POZWOLENIA NA BUDOWĘ dla EC 1 Wschód oraz EC1 Zachód a także kilku pomniejszych okolicznych budynków i infrastruktury drogowej. Autorem projektu budowlanego dla EC1 Wschód, na zlecenie Fundacji Sztuki Świata, zostaje poznańska pracownia architektoniczna Home of Houses. W maju 2010 roku firma Skanska SA rozpoczyna prace budowlane.

31 grudnia 2014 roku wobec faktu, że Miasto Łódź nie dostrzegało możliwości dalszego wspólnego z Fundacją prowadzenia instytucji kultury „EC-1 Łódź – Miasto Kultury”, jednakże biorąc pod uwagę skalę zaawansowania tego projektu, jak i rozmiar zaangażowania każdej Stron, Zarząd Fundacji Sztuki Świata podpisał ugodę z Prezydentem Miasta Łodzi, na mocy której Fundacja Sztuki Świata odstąpiła od umów dotyczących projektu „Rewitalizacja EC-1 i jej adaptacja na cele kulturalno – artystyczne”.

Planowane przedsięwzięcie było częścią projektu Nowego Centrum Łodzi - rewitalizowanego obszaru pomiędzy ulicami Sienkiewicza, Narutowicza, Kopcińskiego i Tuwima. Koncepcję rewitalizacji NCŁ opracował na zaproszenie Fundacji Sztuki Świata - Rob Krier, słynny luksemburski urbanista. Rdzeniem projektu było zakopanie torów kolejowych na tym obszarze i budowa nowego dworca Fabrycznego pod ziemią. W najbliższym sąsiedztwie rewitalizowanego EC1 Wschód miało powstać Centrum Festiwalowo - Kongresowe Camerimage Łódź Center wg projektu architektonicznego słynnego amerykańskiego architekta Franka Gehry'ego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date

23 październik 2009

Tags

Projekty