Koncepcja urbanistyczna Roba Kriera

Na zaproszenie Marka Żydowicza na początku 2007 roku odwiedził Łódź światowej sławy urbanista – Rob Krier, który opracował urbanistyczną koncepcją pierwszych 30 hektarów wokół rewitalizowanych na Studio Davida Lyncha i Muzeum Techniki budynków elektrociepłowni EC1. Rob Krier jest luksemburskim architektem, urbanistą, planistą i rzeźbiarzem, jednym z głównych przedstawicieli współczesnej architektury konserwatywnej. W latach 70. był czołowym przedstawicielem postmodernizmu w architekturze. Później, w latach 80. włączył się w powstały w USA ruch Nowego Urbanizmu i Nowego Tradycjonalizmu. Rob Krier odrzuca współczesne podejście do urbanistyki, w którym budynki traktowane są jako oddzielne obiekty w nieograniczonej przestrzeni. W swoich projektach kładzie duży nacisk na kontekst historyczny i przestrzenny miejsca, dążąc do harmonii pomiędzy starym i nowym. Uważa tradycję europejską za niewyczerpane źródło motywów architektonicznych. Krier jest autorem wielu projektów planistycznych w Europie – zwłaszcza w Beneluxie i w Niemczech. Wcześniej projektował w takich miastach jak np. Stuttgart, Amsterdam, Wiedeń, czy Berlin.

Idealny masterplan opracowany dla Łodzi przez Roba Kriera przedstawia poniższy rysunek, na którym architekt wskazał, gdzie powinny zostać zlokalizowane, jego zdaniem, poszczególne funkcje – z wyodrębnieniem placu Katarzyny Kobro przed siedzibą Fundacji Sztuki Świata – Studiem Davida Lyncha i zlokalizowanymi wokół tegoż placu centrum festiwalowo – kongresowym, strefą muzeum sztuki – Specjalną Strefą Sztuki, nowym dworcem kolejowym i autobusowym oraz Muzeum Techniki.

Koncepcja Kriera uległa zmianom narzuconym przez łódzkich konsultantów do stanu, który przedstawia kolejny szkic. Ten przyjęty do realizacji masterplan przedstawia trapezoidalny Rynek, do którego od południa przylega Studio Davida Lyncha z siedzibami Fundacji Sztuki Świata i Fundacji Tumult (organizatora Festiwalu Plus Camerimage) oraz budynek Muzeum Techniki; od północy przewidziano podziemny dworzec z budynkami komercyjnymi na powierzchni; od zachodu Specjalną Strefę Sztuki z Ulicami Czterech Kultur, zaś od wschodu obszar przeznaczony dla Camerimage Łódź Center.

SZUKAJ