NASZA OFERTA

KREACJA - EDUKACJA - PRODUKCJA - WYNAJEM

Kreacja

kreujemy oraz wspieramy ciekawe projekty kulturalne i artystyczne

Edukacja

  organizujemy   i finansujemy projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży

Produkcja

wspieramy ciekawe projekty filmowe: fabularne, dokumentalne, studenckie

Wynajem

kamera filmowa ARRI ALEXA Mini z osprzętem

O FUNDACJI

POZNAJ NASZ ZESPÓŁ

Fundacja Sztuki Świata (World Art Foundation) – fundacja powstała w 2006 roku w Łodzi. Jej pierwotnym celem było zrewitalizowanie obiektów dawnej łódzkiej elektrociepłowni EC1 Wschód i uruchomienie tam Centrum Sztuki Filmowej.

KLIENCI I PARTNERZY

FIRMY I INSTYTUCJE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACOWALIŚMY

Fundacja TUMULT
Toruńska Agenda Kulturalna
Fundacja Banku Zachodniego
Centrum Sztuki Współczesnej
Blackfish Studio
EC1 Łódź
Od momentu powstania Fundacji Sztuki Świata w 2006 roku współpracowaliśmy z wieloma instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także podmiotami prywatnymi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

CZEKAMY NA WIEŚCI OD CIEBIE

e-mail:

SZTUKISWIATA@GMAIL.COM

adres do korespondencji:

FUNDACJA SZTUKI ŚWIATA
RYNEK NOWOMIEJSKI 28
87-100 TORUŃ

dane rejestrowe:

KRS: 0000255030
NIP: 7251922054
REGON: 1002049690